Zapytanie Ofertowe na dostawe środków czystości, chemii basenowej oraz m. in. podchlorynu sodu, kwas


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zaprasza do złożenia oferty na dostawę:

  • środków czystości,
  • chemii basenowej,
  •  m.in. podchlorynu sodu,kwasu siarkowego oraz siarczanu glinu.

Szczegółowe informacje zainteresowane firmy znajdą w poniższym załączniku.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !


zapytanie-srodki-czystosci-2012.doc

zapytanie-podchlorynu-sodu-i-inne-2012.doc

zapytanie-chemia-basenowa-2012.doc