Regulamin korzystania z abonamentu-karnet


MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SOCHACZEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ABONAMENTU


1. Usługi wchodzące w koszt abonamentu wynoszą 100 zł.
2. Koszt abonamentu wynosi 80 zł.
3. Kupujący abonament po raz pierwszy uiszcza bezzwrotną opłatę w wysokości 5 zł.
4. Abonament jest ważny 180 dni licząc od daty zakupu.
5. Gdy po upływie ważności abonamentu (180 dni) na jego koncie pozostaną środki nabywcy, dopisane zostaną do kwoty przedłużającej jego ważność na następne 180 dni pod warunkiem przedłużenia abonamentu w ciągu pięciu dni od terminu upływu jego ważności
6. W przypadku nie przedłużenia ważności abonamentu na zasadach określonych w punkcie 5. środki nabywcy, które pozostały na koncie przepadają na korzyść pływalni „Orka”
7. Z wejścia na abonament może korzystać jedna lub kilka osób. Odpisy z konta będą proporcjonalne do czasu pobytu na basenie i posiadanych ulg.
8. Koszt korzystania z basenu jest proporcjonalny do czasu pobytu.
9. Gdy po rozliczeniu pobytu na obiekcie wystąpi brak środków na koncie abonamentu, dopłatę należy uiścić gotówką.
10. Podczas przestojów w funkcjonowaniu obiektu, okres ważności abonamentu będzie przedłużony proporcjonalnie do ilości dni przestoju.
11. Abonament można wykupić ponownie w każdym czasie po wyczerpaniu konta.
12.. Wykorzystanie abonamentu jest możliwe w dniach i godzinach wejść powszechnie dostępnych.
13. Wejście na basen jest uzależnione od ilości osób aktualnie obecnych na hali basenowej;
14. Inne zasady korzystania określa regulamin pływalni.

UWAGA!
W przypadku ewentualnej rezygnacji z korzystania z abonamentu, niewykorzystana kwota na karnecie nie podlega zwrotowi z kasy MOSiR .