MOSiR informacje


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji istnieje od 01.05.2001 roku.Głównymi celami działalności MOSiR są:
- udostępnienie bazy MOSiR placówkom oświatowym prowadzonym przez miasto Sochaczew na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej,
- udzielenie pomocy szkoleniowej oraz udostępnienie bazy i sprzętu na realizację zajęć sportowych w ramach programu klas sportowych,
- koordynowanie i prowadzenie międzyszkolnych rozgrywek sportowych zgodnie z miejskim kalendarzem imprez,
- współpraca z instytucjami , stowarzyszeniami i organizacjami o zasięgu miejskim w zakresie realizacji zadań statutowych,
- organizacja zajęć, zawodów i imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym,
- tworzenie warunków dla rozwoju sportu wyczynowego,
- zapewnienie kadry trenersko instruktorskiej do prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nauki i doskonalenia pływania,
- prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych oraz z zakresu rehabilitacji ruchowej stosownie do potrzeb i zainteresowania mieszkańców Sochaczewa,
- utrzymanie oraz rozbudowa własnej bazy sportowo rekreacyjnej,
- gospodarowanie powierzonym mieniem zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,
- realizacja zadań programowych ustalonych przez Zarząd Miasta


W skład Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wchodzą następujące obiekty sportowo rekreacyjne:
- pływalnia "ORKA" przy ul. Olimpijskiej 3
- hala sportowa przy ul. Kusocińskiego 2,
- hala sportowa przy ul. Chopina 101,
- Integracyjny Ogród Zabaw i Sportu.
- Skatepark przy ul. Olimpijskiej
- kompleks boisk przy ul. Chopina 101
- sztuczne lodowisko z funkcją boiska ze sztuczną nawierzchnią