Kierownictwo MOSiR


Dyrektor - Mieczysław Głuchowski

Z-ca Dyrektora- Anna Ulicka

Kierownik - Gospodarz Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 80 oraz Lodowiska Miejskiego - Marzena Kacprzak

Kierownik - Gospodarz Obiektów Sportowych przy ul.Chopina 101- Izabela Pruszyńska

Kierownik - Gospodarz Obiektów Sportowych przy ul. Kusocińskiego 2 oraz Integracyjnego Ogrodu Zabaw i Sportu Al. 600-lecia - Paweł Krasucki

Kierownik Targowiska Miejskiego - Grzegorz Charaziński