CennikGodzina wynajęcia :
* 49,20 brutto za godzinę - osoby prywatne
* 36,45 brutto za godzinę – instytucje i stowarzyszenia